Strømforsynignen ble raskt gjenopprettet til alle forbrukerne. Undersøkelser avdekket ingen feil, kun sterk vind som medførte brudd, og ledningsnettet er nå intakt igjen.