Statnett og TANESCO har samarbeidet siden 2010. Normalt overføres kompetanse innenfor alle Statnetts kjerneoppgaver. Men denne gang er bidraget annerledes. - Det at vi kan være med på å løse også andre typer utfordringer hos vår samarbeidspartner TANESCO, gir en tilleggsverdi til Twinning-prosjektet mellom selskapene, sier prosjektleder Anders Moe.

TANESCO mottar 650 brukte bærbare PCer. Dette er PCer som ikke lenger var i bruk hos Statnett og som har liten salgsverdi i Norge. Men verdien for TANESCO er stor, og omlag halvparten av utstyret går til nye IT-brukere.

- Det sier også noe om behovet. I tillegg vet vi at mange av de eksisterende maskinene er 10-15 år gamle og av den stasjonære sorten. En overgang til relativt sett nye bærbare PCer gir en helt annet fleksibilitet, forklarer Moe. Datautstyret er rensket og kvaliteten sjekket før det ble skipet av gårde fra Norge, via Suez-kanalen, til Dar-es-Salaam i Tanzania.

Ansatte fra Statnett og TANESCO har sammen gjort forberedelser som skal sørge for at PCene blir effektivt formidlet ut i organisasjonen. Personell ved sentralene, samt TANESCOs interne kurssentre for opplæring av egne ansatte, vil bli prioritert i første omgang.

- Gaven er blitt godt mottatt, et lite bidrag fra Statnett, men veldig nyttig for TANESCO, avslutter Moe.

Fakta om kraftsystemet i Tanzania

  • Installert produksjonskapasiteten i Tanzania er om lag 1 450 MW. Til sammenligning har Norge en produksjonskapasitet på 30 000 MW.
  • 18 prosent av befolkningen på 48 millioner har tilgang til strøm
  • Maks strømforbruk er 890 MW
  • Energiforbruket gjennom året er tilnærmet likt forbruket i Bergen
  • Forbruket øker med 10 prosent i året
  • TANESCO eier 60 prosent av kraftproduksjonen i Tanzania og nær 100 prosent av sentral-, regional- og distribusjonsnett.