- Ledningen er planlagt og bygd mast for mast, tilpasset landskapet, nettpolitikken og driftssikkerheten så godt dette har latt seg kombinere. Her har svært mange bidratt med sin kompetanse, sine leveranser og sin arbeidskraft Jeg er stolt av dette anlegget, sa konsernsjef Auke Lont.

 

Nærmere 60 personer var til stede da Statnett markerte at Sima-Samnanger-ledningen er satt i drift. Det var samarbeidspartnere, leverandører, entreprenør, ordførere, fylkesmann, Statnett og enda flere.

 

- På det meste var rundt 120-150 personer i arbeid samtidig for å få ledningen på plass. Alt stål og alle liner har blitt fløyet ut av helikoptre, noe som krever særdeles godt samspill mellom arbeidere på bakken og dyktige piloter. Den tyngste masten ved ett av fjordspennene veier 35 tonn. Det måtte 260 helikopterturer til, fortalte konserndirektør Håkon Borgen, da han og takket alle for innsatsen.

 

Kroatiske Dalekovod har hatt ledningsentreprisen, men lokale og regionale leverandører har også bidratt i prosjektet. Til sammen har Dalekovod og Statnett brukt ulike lokale og regionale leverandører for i størrelsesorden 150 millioner kroner.

 

Sima-Samnanger har vært et omstridt prosjekt, og er det til dels fortsatt. Hardangeraksjonen ga uttrykk for sin misnøye med prosjektet ved å invitere til en stille demonstrasjon utenfor transformatorstasjonen.

 

 - Få prosjekter har gitt meg en så bratt læringskurve som dette, fortalte Borgen. -For meg er det viktig at vi som selskap evner å ta vare på denne læringen, og det har jeg god tro på at vi får til. Vår evne til å lære, på godt og vondt, er helt avgjørende for at vi skal få til å gjennomføre våre planer i årene framover.

 

Ledningen er bygd for å sikre strømforsyningen i Bergensområdet og mellom Hardangerfjorden og Sognefjorden. I tillegg legger den til rette for å utnytte både dagens vannkraftverk på en god måte, og for ny fornybar kraft til å knytte seg mot forbrukerne. Den legger også til rette for ombygging og vedlikehold av andre ledninger i regionen.

 

-   Statnett er i ferd med å bygge neste generasjon sentralnett. Denne ledningen er en svært viktig bit i det puslespillet, understreket konserndirektør Øivind Rue.

 

-  Sima-Samnanger er den ledningen vi som skal sørge for sikker drift av nettet har savnet mest de siste årene. Nå er den endelig på plass.

 

Kontaktperson:

Irene Meldal, kommunikasjonssjef: 975 01 453