- Dette er en del av neste generasjons sentralnett, og ledningen øker forsyningssikkerheten i hele Finnmark og Øst-Finnmark i særdeleshet. For Kirkenesområdet, som er et av de fremtidige vekstsentra for industri i nord, er dette av stor betydning, uttaler Auke Lont, konsernsjef i Statnett SF.

 

Med ledningen er det etablert en ringforbindelse for området øst for Varangerbotn, og dette sikrer strømforsyningen i hele regionen. Sør-Varanger var tidligere tilkoblet sentralnettet med en enkelt 132 kV linje.

 

Ledningen går fra Varangerbotn i Nesseby kommune til Skogfoss i Sør-Varanger kommune og er 133 km lang. Dette er trolig Norges lengste ledning som er bygget med master av tre. Byggingen har pågått siden mars 2010 og flere lokale bedrifter har vært underleverandører. Avgangsmasser fra Syd-Varanger gruver er blant annet benyttet til fundamentering av mastene.

 

I forbindelse med den nye linjen gjennomføres dessuten ombygging av stasjonene Varangerbotn og Skogfoss, og her gjenstår fortsatt noe arbeid.

 

Les mer om prosjektet her.

 

Kontaktperson i Statnett:

Kommunikasjonssjef Berit Erdal, tlf. 9010 9884