- Nå har vi fått den avklaringen og de nødvendige tillatelsene  vi har ventet på for å få startet byggeaktiviteten i Ålfoten. Å få på plass ny 420 kV-linje mellom Ørskog og Sogndal er av stor betydning for forsyningssikkerheten og realiseringen av ny fornybar energiproduksjon i Sogn og Fjordane og Midt-Norge, sier konserndirektør Håkon Borgen i Statnett.

 

Statnett har blitt nektet tilgang til transformatorstasjonstomt og trasé gjennom deler av Bremanger.

 

Statnett jobber for å ferdigstille hele prosjektet i 2016.

 

Kontaktperson:
Martha Hagerup Nilsson
Mob: +47 971 71 310