-Jeg er godt fornøyd med å kunne presentere to sterke kandidater fra egne rekker, sier konsernsjef Auke Lont. –Med disse på plass er Statnett enda sterkere rustet til de viktige og omfattende oppgavene vi står overfor i tiden fremover.


Elisabeth Vike Vardheim er i dag direktør for prosjekteierenheten i divisjonen for nettutbygging. Hun er utdannet sivilingeniør fra NTNU og bedriftsøkonom fra BI og har mange års ledererfaring fra kommunesektoren innenfor ulike fagområder og prosjekt samt erfaring fra byggherreorganisasjonen for Lillehammer-OL. Hun har arbeidet i Statnett siden 2007.


Bente Monica Haaland er i dag direktør og avdelingsleder for analyse i divisjonen for nettdrift og er utdannet sivilingeniør fra universitetet i Aberdeen og har en mastergrad innen ledelse fra BI. Hun har tidligere arbeidet i Statkraft og Eclipse Energy Group. Hun har arbeidet i Statnett fra 1993 til 2005 og nå siden 2010.


Ansettelsene av Haaland og Vardheim er en del av omorganiseringen av Statnett for å møte de viktige utfordringene organisasjonen står overfor. Statnett skal i den neste tiårsperioden investere for mellom fem og sju milliarder kroner hvert år.


Tidspunkt for tiltredelse blir besluttet i løpet av kort tid.


Kontakt:
Kommunikasjonssjef Henrik Glette 932 33 010