Etter planen skal den første delen av et felles Europeisk markedssystem lanseres i november. Det betyr at kraftprisene i Norge og Norden fastsettes i et felles system med Benelux-landene, Frankrike, Tyskland og Storbritannia. En slik felles prisberegning vil sikre en langt mer effektiv kraftutveksling enn om hvert land og region skulle fastsette sine priser hver for seg. Testing av at det nyutviklede prisberegningssystemet og de øvrige systemene hos de involverte børsene og sentralnettselskapene i de 10 landene kan kommunisere med hverandre, startet denne uken.

 

For mer detaljert informasjon, se felles pressemelding fra de involverte partene på engelsk.

 

For mer informasjon, kontakt Thor Erik Grammeltvedt: 977 04 985