Hafslund bygget opp forsyningen via sitt nett i løpet av en halv time, mens Statnett sin transformator nå er koblet inn igjen.

Statnett beklager ulempen dette har medfør for forbrukere.