Feilen berørte til sammen omlag 180 000 innbyggere som var uten strøm i en til to timer. Årsaken til at det tok noe tid å få strømmen tilbake, var en samtidig feil i en annen transformatorstasjon i underliggende nett. 

Nettet på Sunnmøre er ikke dimensjonert for dagens og fremtidens kraftforbruk. Derfor bygger vi nå ledningen mellom Ørskog og Sogndal. Når denne ledningen er på plass vil vi også ha en sikker forsyning av strøm. Statnett sitt mål er å ha denne forbindelsen ferdig i 2015.