Jordfeilen oppsto ved Leirdøla rett etter klokka 9 i morges. Statnett satte umiddelbart i gang feilsøking. Siden anlegget i Leirdøla er provisorisk, med begrenset overføring av vernsignal, måtte personell inspisere anlegget og avdelingen for vern og feilanalyse involveres. I samarbeid med Luster Energiverk ble strømmen koblet om slik at de fleste abonnentene fikk tilbake strømmen etter kort tid. Innen klokka 1030 hadde samtlige fått strømmen tilbake. Man har nå normalt driftsbilde i Leirdøla transformatorstasjon.

 

Statnett beklager ulempene strømbruddet forårsaket.