Statnett har derfor endret statusen for området fra Normal kraftsituasjon (Grønn farge) til Stram kraftsituasjon (Gul farge).

 

Fyllingsgraden i magasinbeholdningen er under det som forventes å være normalt for årstiden. Statnett vurderer det også dithen at en andel av magasinbeholdningen ikke kan utnyttes før snøsmeltingen starter. Dette skyldes for noen kraftverk konsesjonsvilkår og for andre fysiske/tekniske forhold. Ut fra dette vurderer Statnett kraftsituasjonen i Midt-Norge til å være stram.

 

- Statnett vil følge situasjonen tett og vi vurderer kontinuerlige ulike ordinære virkemidler i driften. Sannsynligheten for at langvarige feil skal inntreffe, i perioden frem til snøsmeltingen starter, er imidlertid liten, sier konserndirektør i Statnett Øivind Rue.

- Ved en stram kraftsituasjon er fleksibiliteten i kraftsystemet, og systemets evne til å håndtere lite tilsig eller langvarige feil, begrenset. Når Statnett får på plass en ny 420 kV-forbindelse mellom Ørskog og Sogndal, som vil forbedre importkapasiteten inn til regionen, vil slike situasjoner vi nå opplever i Midt-Norge oppstå langt sjeldnere, forklarer Rue.

 

4.april i år fikk deler av Vestlandet, markedsområde NO5 og den nordvestlige delen av NO2 fra og med Sauda og nordover til og med Mauranger endret status fra normal til stram. For områdene NO1, NO4, samt resten av NO2 vurderer Statnett kraftsituasjonen til å være normal.

 

Statnett forventer at kraftsituasjonen i NO3, NO5 og deler av NO2 vil være stram frem til snøsmeltingen starter.

 

Les mer om kraftsituasjonen her.