Dette ble offentliggjort på Norges energidager, hvor NVE presenterer en europeisk rapport som sammenligner 21 europeiske sentralnettselskaper. På bakgrunn av rapporten fastslår NVE at de ikke ser grunnlag for å redusere Statnetts kostnadsnorm for 2014. Det innebærer at inntektene fortsatt settes lik faktiske kostnader.

- Det er viktig og gledelig at vi får en positiv avklaring fra NVE om de økonomiske rammene for neste år. NVEs beslutning bekrefter vårt handlingsrom, noe som er et avgjørende premiss for det investeringsprogrammet vi står overfor. Statnett er i ferd med å bygge neste generasjon sentralnett, og stabile økonomiske rammer er en vesentlig forutsetning for denne strategien, påpeker konserndirektør/CFO i Statnett Knut Hundhammer.

Rapporten plasserer dessuten Statnett blant de mest kostnadseffektive sentralnettselskapene i Europa, samtidig som den viser til at selskapets drifts- og vedlikeholdskostnader har økt fra 2007-2011.

- De økte kostnadene avspeiler en planlagt aktivitetsøkning som har vært helt nødvendig, sier Knut Hundhammer. - Statnett har et sterkt fokus på effektivitet, og derfor er det positivt at vi parallelt med økningen i de totale kostnadene opprettholder vår posisjon som en kostnadseffektiv aktør blant europeiske sentralnettselskaper, avslutter han.

Kontaktpersoner:
Knut Hundhammer, konserndirektør/CFO, mobil: 901 65 299

Gunnar Romsaas, kommunikasjonsrådgiver, mobil: 977 33 716