Vi ønsker å få innspill fra en bred gruppe interessenter som inkluderer nettselskap, store forbrukere og produsenter, relevante interesseorganisasjoner, fylkeskommuner og fylkesmenn. Derfor inviterer vi til drøftinger om utviklingen av fremtidens kraftsystem.

 

Agenda:

 • Hvordan kan vi best legge til rette for involvering og få viktige innspill til planen
 • Informasjon om utviklingen i vår prosjektportefølje
 • Gruppediskusjon: De viktigste driverne for regionen og kraftsystemet fremover
 • Innspill om behovsutvikling fra bransjen.

 

Ditt bidrag vil være viktig for Statnetts arbeid med nettutvikling. Vi håper på bred og god oppslutning om en ny prosess for nettutviklingsplanen og kraftsystemutredning for sentralnettet. Vi arrangerer møter i fem regioner:

 

 • Region Vest  (Sogn og Fjordane, Hordaland og nordre del av Rogaland)
  Tid: Tirsdag 5.mars kl 1030-1630. Registrering fra klokken 1000.
  Sted: Comfort Hotel Holberg, Bergen

 

 • Region Midt (Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og mesteparten av Nord-Trøndelag)
  Tid: Onsdag 6.mars kl1030-1630. Registrering fra klokken 1000.
  Sted: Radisson Blu Royal Garden Hotell, Trondheim

 

 • Region Sør (Rogaland sør for Boknafjorden og Agder)
  Tid: Tirsdag 12.mars kl1030-1630. Registrering fra klokken 1000.
  Sted: Hotell Norge, Kristiansand

 

 • Region Nord (Finnmark, Troms, Nordland og deler av Nord-Trøndelag)
  Tid: Tirsdag 19.mars kl1100-1700. Registrering fra klokken 1030.
  Sted: Clarion Collection Hotel With, Tromsø

 

 • Region Øst (Oslo, Akershus, Vestfold, Østfold, Hedmark, Oppland, Buskerud og Telemark)
  Tid: Onsdag 20.mars kl1000-1600. Registrering fra klokken 0930.
  Sted: Statnetts nye hovedkontor - Nydalen allé 33, Oslo


 
Påmelding via denne linken innen 25. februar. (Det er mulig å melde seg på mer enn ett møte)


Neste år arrangerer vi et nasjonalt kraftsystemmøte der vi tar for oss de mer overordnede linjene for fremtidens kraftsystem i Norge, Norden og Europa. Dette møtet kan passe for de som ikke har et spesielt engasjement eller interesse for utviklingen i en særegen region.


Vi gleder oss til en spennende prosess og interessante møter med engasjerte deltagere.