Statnett, og den tidligere samkjøringen for elforsyningen, har holdt til på Montebello siden tidlig på 1900-tallet. Det er derfor med et visst vemod vi forlater bygningsmassen i Husebybakken og Noreveien. På den andre siden har tiden løpt fra de ærverdige bygningene, slik at de ikke lenger tilfredsstiller kravene som stilles til moderne kontorlokaler. Samtidig er Statnett som organisasjon i en kraftig vekstperiode, og etter hvert har kapasiteten på Montebello blitt for liten. De siste årene har vi måttet leie ekstra kontorlokaler på Smestad. I lengden ser vi det som lite hensiktsmessig å sitte så spredt.
 
For et par år siden signerte Statnett en leiekontrakt med Avantor i Nydalen. Avantor har oppført bygget i Nydalen allé 33 for Statnett, og står i dag som eier av bygget. Statnett er leietaker.
 
- Vi ser frem til å etablere oss i Nydalen, og jeg er svært fornøyd med bygget slik det nå fremstår; moderne, nøkternt men med god standard, sier konsernsjef Auke Lont.