Vi er helt avhengig av strøm, og vi skaffer oss stadig nye ting som krever strøm. Samfunnsutviklingen og fremtidig verdiskaping baseres på sikker tilgang til elektrisitet, samtidig som energisystemet må tilfredsstille fremtidens krav. For å sikre trygg forsyning av strøm, er Statnett derfor godt i gang med å bygge neste generasjon sentralnett.

I EU legges nå premissene for fremtidens energisystem. Der drøftes klimamålene etter 2020 og at utslippene skal kuttes med 80 prosent innen 2050. Energiomleggingen gir store endringer for selskap og bransjer.

Hva vil påvirke utviklingen i energisektoren etter 2020? Hvordan vil energiomleggingen i Europa påvirke kraftsektoren, industrien og samfunnet hjemme? Og hvilken energipolitikk vil det nye Stortinget føre de neste fire årene?

På årets høstkonferanse inviterer vi til debatt om utviklingen etter 2020, orientere om pågående utbyggingsaktivitet og presenterer den nye Nettutviklingsplanen.

Opptak av høstkonferansen 2013