Statnett planlegger omfattende investeringer i sentralnettet de neste årene. Dette er avgjørende for at Norge skal ha en forsvarlig kraftforsyning i tråd med myndighetenes forventninger.

I inneværende år vil Statnetts investeringer overstige 6 milliarder kroner. I august 2013 fikk Statnett endelig konsesjon for ytterligere investeringer på i størrelsesorden 8-10 milliarder kroner. Statnetts planlagte investeringer for perioden 2013-2017 utgjør nå om lag 40 milliarder kroner, som omfatter både nettinvesteringer, reinvesteringer i anlegg og nye IKT-løsninger. Det er planlagt betydelige investeringer også etter 2017. Dette er innenfor rammene av den Nettutviklingsplanen som ble fremlagt høsten 2012.

- Søknaden om økt egenkapital og redusert årlig utbytte til eier vil sikre vår finansielle plattform for å gjennomføre den planlagte og omfattende utvikling av sentralnettet som ligger i Statnett sitt mandat, uttrykker styreleder i Statnett Kolbjørn Almlid.

Den omsøkte egenkapitalen vil sikre Statnett en egenkapitalandel i tråd med forventningene i finansmarkedene. Tilført egenkapital vil gi grunnlag for at Statnett kan gjennomføre en samfunnsøkonomisk rasjonell drift og utvikling av sentralnettet som planlagt, og som forventet av eier. 

 

Søknad om tilførsel av ny egenkapital og endret utbyttepolitikk.pdf 

 

 

Kontaktpersoner:

Kolbjørn Almlid

Styreleder

Mobil: +47 906 00 994

 

Knut Hundhammer

Konserndirektør

Mobil: +47 901 65 299