Mosambik er på lik linje med mange afrikanske land i sterk økonomisk vekst. Det innebærer økt aktivitet innen både privat og offentlig sektor, samt gradvis økt velstand blant folk flest. Per i dag har omlag 30 prosent av befolkningen i Mosambik tilgang til strøm. Målet er å øke denne andelen i årene som kommer. Kontinuerlig tilkobling av nye kunder samt et stadig økende forbruk hos eksisterende kunder utfordrer både kraftsystem og EDM daglig.

- Kraftforsyning har vært vesentlig for utviklingen av det norske samfunnet slik vi kjenner det i dag. Nå skal vi bidra med norsk kompetanse opparbeidet gjennom mange år for å utvikle den mosambikiske strømforsyningen, sier konserndirektør for strategi og samfunnskontakt i Statnett Gunnar Løvås.


Økt fokus på enkeltpersoners liv og helse
I prosjektets startfase vil forsterkning av HMS-kulturen i EDM få stort fokus. Dette fordi antall fraværsskader i EDM er for høye. Statnett har gjennom mange år jobbet systematisk for å øke bevisstheten rundt HMS i eget selskap og håper nå å kunne dele noen av disse erfaringer med EDM. Viktige suksesskriterier knyttet til å få ned antall fraværsskader er blant annet knyttet til opplæring og holdningsskapende arbeid. Dette er en krevende utfordring i en situasjon hvor EDM også står overfor en generell aktivitetsøkning.

Samarbeidet mellom Statnett og EDM har en varighet på 3-5 år. Det er en del av et helhetlig norsk engasjement for å bidra til en positiv utvikling av energisektoren i Mosambik. Det norske engasjementet omfatter også en avtale mellom Norges vassdrags- og energidirektorat og energidepartementet i Mosambik. I tillegg vil tidligere energiminister og konsernsjef i Hydro Eivind Reiten i en periode på 3-4 år vil være personlig rådgiver til energiministeren i landet.

På sikt vil fokus også rettes mot kompetanseutvikling innenfor systemplanlegging, økt forsyningssikkerhet og utvikling og implementering av investeringsprosjekter. Avtalen støttes av Utenriksdepartementet gjennom den norske ambassaden i Mosambik. Avtalen med EDM er tilsvarende samarbeid som Statnett har med de systemansvarlige nettselskapene i Uganda og Tanzania.

 

Kontaktpersoner

Siw Rinker
Avdelingsleder Statnett Consulting
Mobil: +47 415 40 044

Gunnar Romsaas
Kommunikasjonsrådgiver
Mobil: +47 977 33 716