Eivind Reiten - fødselshjelper for Energiloven

Det var historisk sus over framføringen når Eivind Reiten delte sine tanker om Energilovens virke siden han som ansvarlig statsråd var fødselshjelper for loven og den omfattende reformen den satte i gang i energisektoren.

Mer enn 100 inviterte gjester, kunder og ansatte lo godt da Reiten og hans daværende statssekretær, nå styreleder i Statnett, Kolbjørn Almlid delte historier fra arbeidet med loven, både opp mot samfunn, sektor og eget parti.

Reiten understreket hvor viktig Statnett har vært i utviklingen, som gjorde at han nå erklærte seg i hovedsak fornøyd med lovens virke. -Velfungerende markeder har behov for store aktører som Statnett, som kan ivareta de naturlige monopolene energisektoren har, påpekte han.

Reiten var også opptatt av de viktige utfordringene Statnett nå står overfor i å skape fremtidens kraftnett. Han påpekte at selv om alle forsto betydningen av forsyningssikkerhet og å få strøm, er forståelsen for de investeringene og fysiske installasjonene det krever, langt mindre.

Derfor er det svært viktig for Statnett å arbeide aktivt for å skape forståelse og aksept for samfunnsoppdraget, påpekte han.

 

 

Nina Jensen: Fremtiden er elektrisk – og fornybar

-Alle norske nettselskaper blir påvirket av de valg Statnett gjør, mente generalsekretær i WWF, Nina Jensen, under åpningen av Statnetts nye kontorbygg i Nydalen. –Statnett er ikke en politisk organisasjon, men som eksperter på sitt felt er de viktige premissleverandører.

 

Jensen la spesielt vekt på verdens klimautfordring som krever at halvparten av verdens energiforbruk dekkes av elektrisitet i 2050. –Hvis vi ikke gjør noe med klimaendringene, blir vi alle tapere. For å møte disse utfordringene, må 2/3 av verdens gjenværende fossile energiressurser bli værende i bakken.

 

Og Jensen påpekte at dette vil kreve utbygging av nett. –Vi må knytte sammen fornybar produksjon og forbruk på tvers av landegrensene. Vi kommer ikke utenom å bygge mer nett for å nå en fornybar fremtid.

 

I et fornybart Europa har også norsk vannkraft gode muligheter. – Endringene i Europa krever nye og mer effektive systemer for overføring. Nye kabler legger til rette for et fornybart Europa og er en kjempemulighet for Norge!

 

Men i utbyggingen av nett må det også tas miljøhensyn, påpekte Jensen, og trakk frem avtalen WWF, andre europeiske miljøvernorganisasjoner, Statnett og andre europeiske systemansvarlige nettselskaper, har undertegnet for å sikre en utbygging som tar de nødvendige miljøhensynene. –Det er viktig å først sjekke ut om energiøkonomisering kan løse behovet, deretter om ny overføringskapasitet kan bygges i eksisterende traséer før nye ledninger bygges i nye traseer. Og dersom nye ledninger må bygges, må det tas hensyn til naturmangfoldet.

 

Se opptak fra arrangementet med innledninger og debatter her