- Vi er godt fornøyd med bygget og glade for at vi nå har tiltrådt opsjonen etter en god og grundig transaksjonsprosess, uttrykker konserndirektør Knut Hundhammer i Statnett.

Statnett inngikk opprinnelig en 15-årig  leieavtale med Avantor for sitt nye hovedkontor i Nydalen, med opsjon på å kjøpe bygget. En eiendomsverdi på 718 millioner kroner ligger til grunn for transaksjonen. 

 

Nå overtar Statnett eierskapet fordi dette viser seg å være den beste økonomiske løsningen for Statnett, blant annet på grunn av utviklingen i næringseiendomsmarkedet siden leieavtalen ble inngått. I tillegg  gir overtakelsen selskapet  handlefrihet. - Bygget er det største energiklasse A passivhus som er bygget i Norge, og er mer kostnadseffektivt enn sammenlignbare nybygg i Oslo-regionen, sier Hundhammer.


- Vi har nå lagt et godt grunnlag for en langsiktig og god løsning for Statnetts hovedkontor, presiserer Hundhammer. - Vi takker for et godt samarbeid med Avantor i hele prosessen.


Bygget ble formelt eid gjennom et eget selskap, Nydalshøyden Bygg C AS, og det er aksjene og gjelden i dette selskapet som nå er overdradd til Statnett fra Avantor.