Nettdrift er en balansekunst

Forumet ble åpnet av Øivind Rue som startet med å vise til vi står over for de største endringene i kraftsystemet på tiår.  - De største endringene som påvirker hvordan vi må drifte systemet er utvidelse av markedsområdet, mer fornybar energi og store forventninger til leveringskvalitet, forklarer Rue.

Nye forskrifter og krav om driftssikkerhet fra norske og europeiske myndigheter må implementeres fortløpende for å berede grunnen for endringene som kommer.

Rue la i sitt innlegg vekt på investeringstakten i eksisterende og nye anlegg, og pekte på behovet for en balansert utvikling. - Å reinvestere i eksisterende anlegg, bygge nye forbindelser og nye transformatorstasjoner er viktig for å realisere neste generasjon sentralnett. Samtidig skal vi sørge for at nettet blir driftet på en forsvarlig måte. Dette er balansekunst, en utfordrende øvelse som krever god planlegging, sier Rue.

 

 

Indrefileten av infrastruktur

-Sentralnettet er indrefileten av infrastruktur og det stilles høye krav til hvordan vi drifter systemet og utvikler det. Samfunnet stiller krav om at vi forvalter dette ansvaret på en fullt forsvarlig måte. Det gjelder Statnett og det gjelder aktørene i bransjen, påpeker Øivind Rue.  Å få en bedre kvalitet og økt sikkerhet i kraftsystemet er svært viktig. Et felles nordisk marked for sekundærreserver skal gi viktige bidrag til frekvenskvaliteten fremover og er ett av flere tiltak Statnett vil være en pådriver for å få på plass. - Vi har nå hatt en testperiode og Statnett har sett at det gir en  signifikant positiv påvirkning på frekvenskvaliteten. Nå skal vi og våre nordiske naboer ha en grundig analyse av effekten for å kunne ta beslutninger for anvendelse av automatisk sekundærreserve fremover, legger Rue til.

 

 

Vi må ligge i forkant

Statnett bygger og oppgraderer  nettet for å møte morgendagens utfordringer, både med hensyn til nye former for produksjon, forbruk og markeder.  - Systemoperatørforumet gir våre samarbeidspartnere og kunder et innblikk i de utfordringene vi står overfor og hvordan vi jobber for å finne gode løsninger. Vår intensjon er at vi i samarbeid med våre norske og nordiske  samarbeidspartnere skal finne de gode løsningene som vil bidra til å realisere neste generasjon sentralnett, avslutter Øivind Rue.