-          Vi står foran en sterk utvikling både nasjonalt og ikke minst internasjonalt. Vi trenger gode råd og innspill fra kundene våre for å gjøre jobben vår på en best mulig måte, sier konserndirektør Bente Hagem i Statnett. – Nå ber vi kundeorganisasjonene om innspill til deltakere i forumet, og er trygge på at de vil bidra med vesentlig faglig og strategisk kompetanse.  

 

Drifts- og markedsforumet skal bestå av ni medlemmer. Statnett har bedt organisasjonene Energi Norge, Norsk Industri, Distriktenes Energiforening og Norsk Olje og Gass om å foreslå medlemmer. Rådet vil ledes av konserndirektørene med ansvar for Marked og Drift. 

 

Typiske tema er tariffstrategi, systemdrift og markedsutviklingsplaner, utvikling i markedsdesign og handel, nordiske- og europeiske prosesser og samhandling med ENTSO-E, EU og ACER. Videre vil forumet være en viktig informasjons- og diskusjonskanal for Statnett i forbindelse med større endringer vedrørende drifts- og markedsforhold.

 

-          Vi vil legge vekt på å ta opp saker der Statnett skal treffe prinsipielle og strategiske beslutninger. Forumet vil kunne gi direkte råd både til Statnetts administrasjon og styre, og for oss er det viktig å etablere denne formelle arenaen for god og strukturert dialog med kundene våre inn mot den spennende utviklingen energibransjen står overfor i årene fremover, både nasjonalt og internasjonalt, sier Hagem.

 

Det er med bakgrunn i Stortingets vedtak om å fjerne Sentralnettbrukernes at Statnetts styre nå har vedtatt å etablere forumet og oppnevne medlemmer til rådet.


Statnett har omfattende investeringsplaner. For å sikre god dialog og involvering av kunder og andre berørte innen planlegging, konseptvalg og konsesjonsprosesser for neste generasjon sentralnett, blir det lagt opp til omfattende høringsprosesser regionalt og nasjonalt i tråd med nye myndighetskrav.

 

Last ned mandatet for markeds- og driftsforumet her.