-Statnett satser betydelig på HMS-arbeidet, sier seksjonsleder Jøran Ødegaard som leder gruppen. –Da er det viktig at vi har erfarne medarbeidere som kjenner Statnetts prosedyrer og rutiner på de ulike byggeplassene som kan følge opp interne og eksterne krefter.

 

Innsatsgruppens seks medarbeidere vil på kort varsel kunne tre inn som leder for sikkerhet, elsikkerhetskoordinator eller byggeleder, eller bistå med krevende montasjeoppgaver. De vil også kunne bistå ved feil og havarier, spesielt som et bindeledd mot Statnetts sentrale ressurser innen drift.

 

Innsatsgruppen vil bli ledet fra Statnetts kontor i Trondheim, selv om medlemmene vil være basert rundt om i landet for raskest mulig å kunne befinne seg på byggeplasser der det oppstår behov. Medlemmene i gruppen vil være mobile og tilgjengelige for kortere og lengre oppdrag på ulike byggeplasser.

 

Gruppen vil i første omgang bestå av seks medlemmer, som vil bli rekruttert både internt og eksternt.

 

-Vi har fått mange svært kompetente og erfarne søkere til stillingene, forteller Ødegaard, og legger til at gruppen ble etablert etter at et internt behov var identifisert. –Vi har allerede en beredskapsgruppe som har spesialisert seg på strekking og vedlikehold av fjordspenn, den såkalte "fjordspennggruppen".

 

Gruppens første medlem er allerede på vei til sitt første oppdrag på Skogfoss stasjon, hvor det er stor aktivitet i forbindelse med den nye forbindelsen mellom Skogfoss og Varangerbotn.