PAS 55 er en standard for optimalisert anleggsforvaltning, og Statnett har gjennom revisjoner fra Lloyd's i 2012 vist at virksomheten tilfredsstiller kravene i standarden. 

 

Statnett vil være ledende 

- Statnett eier og drifter 11 000 kilometer med linjer og om lag 150 transformatorstasjoner. At vi nå er sertifisert viser at Statnett har gjennomført viktige forbedringstiltak og gjør en god jobb på helhetlig forvaltning av våre anlegg. Forsyningssikkerheten i Norge er god, takket være dyktige mennesker og gode rutiner i Statnett. Ved å bli sertifisert etter den svært krevende og utfordrende PAS55-standarden, må vi demonstrere kontinuerlig forbedring av vår anleggsforvaltning og derigjennom styrke forsyningssikkerheten. Vår ambisjon er å være ledende på profesjonell drift og utvikling av infrastrukturen vår. Dette er en god dokumentasjon på at vi er kommet langt i den retning, sier konserndirektør i Statnett Øivind Rue.

 

Bedre anleggsforvaltning

God anleggsforvaltning innebærer en helhetlig ivaretakelse av Statnetts anlegg for å kunne opprettholde en god forsyningssikkerhet. PAS 55 klargjør interne krav og gir viktige føringer for Statnetts kontinuerlige arbeid med en forbedret anleggsforvaltning.

 

Blant de første energiselskapene i verden

Peter Glaholm fra ’Lloyd's Register overrakte beviset på sertifiseringen til Statnett og uttalte at Statnett er det første selskapet i Norge ,uavhengig av bransje, og blant de første energiselskapene i verden som mottar dette sertifikatet. -  At Statnett har valgt å jobbe for å få dette sertifikatet demonstrerer at Statnett vil være ledende på og stadig forbedre anleggsforvaltningen, avsluttet Glaholm

 

’Lloyd's Register omtale av sertifiseringen