- Elektrisitet er en av de viktigste forutsetningene for sosial og økonomisk utvikling av et land. I dette samarbeidet har Statnett som oppgave å veilede TANESCOs innsats for å utvikle kraftsystemet videre, sier prosjektleder i Statnett Anders Moe.

TANESCO eier 60 prosent av kraftproduksjonen i Tanzania og nær 100 prosent av sentral-, regional- og distribusjonsnett. Utviklingen at kraftsystemet i Tanzania henger dermed sammen med hvordan TANESCO håndterer situasjonen. I dag håndterer selskapet et maks strømforbruk på 850 MW, et årlig forbruk som er tilnærmet likt forbruket i Bergen. Installert produksjonskapasiteten i Tanzania er om lag 1 450 MW. Til sammenligning har Norge en produksjonskapasitet på 30 000 MW.

Et land i endring
Med en dekningsgrad for strøm på 18 prosent av landets befolkning, en årlig økning i etterspørselen etter kraft på 10 prosent samtidig med en befolkningsvekst på seks prosent i året, er det lett å se at kraftsektoren i Tanzania står overfor store utfordringer. Sett i relasjon til Statnetts oppgave med å bygge neste generasjon sentralnett er de utfordringer våre samarbeidspartnere står overfor overveldende. Viktigheten av å tenke langsiktig er derfor avgjørende, sier Anders Moe. 

- De tre første årene av samarbeidet mellom Statnett og TANESCO har gitt mange positive effekter, og vi ønsker å ta dette videre, stadfestet prosjektansvarlig i TANESCO Decklan Mhaiki ved lanseringen av prosjektets fase to i Dar es Salaam. 

Statnett - rådgiver og veileder
- Statnett bidrar med kompetanse innenfor alle Statnetts kjerneoppgaver. Hensikten er å sette medarbeidere i twinning-samarbeidet i stand til å utføre nødvendige og komplekse operasjoner innen innsatsområdene. Gjennom å dele ny kunnskap er målet at både TANESCOs ansatte som er involvert, og TANESCO som organisasjon, gjennomfører de endringer som må til for at selskapet skal kunne levere bedre løsninger til sine eksisterende og kommende kunder. Det finnes et bredt spekter av utfordringer som skal løses, og prosjektet er utformet for å bidra til at utfordringene skal kunne møtes, forklarer Moe.

I tråd med fokusområdene for de første tre årene vil samarbeidet de neste to årene se på oppgaver knyttet til strategi- og forretningsutvikling, utvikling av kraftsystemet, forbedre drifts- og vedlikeholdsrutiner samt å utvikle og utnytte IKT på en effektiv måte.