Gjennom kalde og tørre vintre har strømforsyningen inn til deler av Hordaland og Bergen vært svært sårbar. På slike dager har strømforbruket vært større enn det som har blitt produsert i området, og det ledningene har kunnet transportere inn.

- Situasjonen har vært slik at feil på en av ledningene, har kunnet medføre omfattende og langvarige strømbrudd. Når Sima-Samnanger nå er i drift, sikrer vi strømforsyningen til Bergen og deler av Hordaland, sier prosjektleder Steinar Bygdås.


Lært mye

Sima-Samnanger består av ca. 93 kilometer ny 420 kV ledning. Prosjektet ble meldt i 2005 og konsesjonssøkt i 2006. NVE ga sitt konsesjonsvedtak i 2008, mens OEDs klagebehandling ble avsluttet med konsesjonsvedtak i 2010.

- Prosjektet er sluttført innen tidsfristen og i henhold til de budsjettrammene som ble satt ved endelig investeringsbeslutning. Å ferdigstille prosjektet er en viktig milepæl i vårt arbeid med å bygge neste generasjon sentralnett. Det er viktig både for forsyningssikkerheten i store deler av Hordaland og for mulighetene for å bygge ut ny fornybar kraft. Ledningen er også viktig for å kunne utnytte vannkraften i området i milde og våte perioder, sier Bygdås.

Ifølge konserndirektør Håkon Borgen har Statnett lært mye av Sima-Samnanger.

- Sima-Samnanger har satt spor etter seg på mange måter, både i Statnett og hos myndighetene. Jeg tror vi har blitt et bedre Statnett som er dyktigere til å gjennomføre prosjekter fordi vi har lagt vekt på å lære av erfaringene våre fra dette prosjektet. Behov for god og omfattende dialog basert på velfunderte løsninger er viktige suksessfaktorer for fremtidige prosjekter, sier Borgen.

 

Kontaktperson:

Kommunikasjonsdirektør Kristian Pladsen: 975 86 688