Mosambik er på lik linje med mange afrikanske land i sterk økonomisk vekst. Det innebærer økt aktivitet innen både privat og offentlig sektor, samt gradvis økt velstand blant folk flest. Per i dag har om lag 14% av befolkningen i Mosambik tilgang til strøm. Målet er å øke denne andelen i årene som kommer. Kontinuerlig tilkobling av nye kunder samt et stadig økende forbruk hos eksisterende kunder utfordrer både kraftsystem og EDM daglig.

 

Med ønske om norsk kompetanse

- EDM er tydelige på hva de har behov for og har et klart ønske om å få orden i eget hus. Samarbeidet betyr at EDM og Mosambik har tiltro til Statnett og norsk kompetanse, men vi vet også at dette ikke er en "quick fix", sier prosjektleder Michael Steinfeld. Samtidig etableres det samarbeid mellom Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Ministry of Energy i Mosambik, der hensikten er å gi landet en ny energilov.

 

I løpet av den innledende fasen skal Statnett blant annet bidra til å etablere en hensiktsmessig avdeling for kraftsystemplanlegging og  systemutvikling hos EDM. Det er også et mål å bidra til økt forsyningssikkerhet gjennom å forbedre overvåkningen av kraftsystemet, øke kvaliteten på risikovurderinger og etablere tiltak for å rette opp feil når de oppstår. Den innledende fasen skal legge til rette for et lengre samarbeid mellom partene, som vil ha til hensikt å øke kvaliteten på kraftsystemet og leveransen av strøm.

 

Fremtidig twinningprosjekt

Etter denne innledende fasen er planen å gå videre på et 3-5 års twinning-samarbeid mellom partene. Dette er tilsvarende type samarbeid som Statnett per i dag har med de systemansvarlige nettselskapene i Uganda og Tanzania.