-Dette er en viktig avgjørelse som vil sikre strømforsyningen til Nyhamna mot langvarige utfall ved feil på kraftledningen mellom Viklandet og Fræna, sier konserndirektør i Statnett Øivind Rue.

 

Rue påpeker at de generelle driftserfaringene fra Viklandet-Fræna  er gode,  men man kan aldri forsikre seg mot at en forbindelse ikke faller ut. - Derfor søkte Statnett i høst om aksept for å starte reservekraftverket på Nyhamna som et beredskapstiltak for å kunne forsyne Ormen Lange dersom det blir utfall av 420 kV-forbindelsen mellom Viklandet og Fræna, forklarer Øivind Rue.

 

Ormen Lange har i dag ensidig forsyning inn til sitt anlegg. Ved utfall av Viklandet-Fræna er det ikke mulig å levere strøm til Ormen Lange-anlegget, som automatisk kobles fra nettet, og gasseksporten stanser.

 

Bakgrunnen for søknaden er at konsekvensene for Norges rolle som gasseksportør til England og kontinentet kan bli store ved utfall av Ormen Lange dersom utfallet blir av en varighet over flere dager. Dersom reservekraftverkene gis tillatelse til å kjøre, vil disse, sammen med Istad Netts 132 kV nett inn mot Fræna stasjon, kunne dekke dagens forbruk på Ormen Lange.

 

 Statnett har fått innvilget dispensasjon fra konsesjonsvilkårene frem til den nye kraftledningen Ørskog-Sogndal er satt i drift.