- I løpet av de kommende år vil det skje endringer i det norske sentralnettet. For Statnett, som systemansvarlig, er det viktig å se på disse endringene i en helhet, slik at det alltid er en optimal områdeinndeling i Elspot for å håndtere flaskehalsene i nettet, sier konserndirektør i Statnett Øivind Rue.

 

Som en del av systemansvaret skal Statnett definere områdeinndelinger i Elspot (markedsområder) for å håndtere: 

  • Store og langvarige flaskehalser i regional- og sentralnettet
  • Energiunderskudd i definerte geografiske områder

 

Markedsområdeinndeling desember 2013-2015

 

Markedsområdet NO5 ble etablert i mars 2010 for å håndtere energiunderskudd på vinters tid og perioder med energioverskudd sommer/høst. Når ny 420 kV-forbindelse mellom Sima og Samnanger blir satt i drift, vil importkapasiteten inn til Bergensområdet være så høy at det ikke lenger er fare for lokal energiknapphet. I perioder med høy produksjon og eksport ut av området, spesielt fra småskala vannkraftverk, ser vi at det vil kunne oppstå flaskehalser. Dette gjør at NO5 utvides og opprettholdes som eget område.

 

Markedsområdeinndeling 2015-2016

 

Statnett har i en tidligere melding til markedet opplyst at i forbindelse med ny 420 kV-linje mellom Ørskog og Høyanger settes i drift i løpet av 2015, vil grensen mellom markedsområde NO3 og NO5 flyttes fra 132 kV samleskinne i Åskåra til 132 kV-linje Mel-Fardal og Høyanger-Fardal. Dette vil mest sannsynlig være grensesnittet i Elspot også etter at hele Ørskog-Sogndal forbindelsen er satt i drift, forventet ferdigstilt i 2016.

 

Statnett sine prognoser frem mot 2016 tilsier at det ikke vil skje ytterligere endringer i markedsområdene NO1, NO2 og NO4.

 

Detaljert informasjon om den enkelte endring vil kunngjøres markedet i egen melding.

 

Endringene som er tatt med i denne prognosen er:

  • Høyere kapasitet på sjøkabelforbindelsen, Rød-Hasle (november 2013)
  • Idriftssettelse av ny 420 kV Sima-Samnanger (desember 2013)
  • Idriftsettelse Skagerak 4 (desember 2014)
  • Idriftssettelse av ny 420 kV Ørskog-Høyanger (2015)
  • Idriftssettelse av ny 420 kV Høyanger-Sogndal (2016
  • Økt produksjon av småkraft, spesielt på Vestlandet

 

Les mer her: Prognosis for future Elspot/Elbas bidding areas in Norway

 

Kontaktperson:

Direktør Tom Tellefsen 90 53 68 27