-Det er svært viktig at systemene er robuste og kan håndtere alle typer drifts- og markedssituasjoner, sier konserndirektør Bente Hagem i Statnett, som leder styringskomiteen i prosjektet. –Derfor velger vi nå å utsette igangsettelsen, slik at vi får god tid til å sikre at systemene fyller alle våre strenge krav.

 

Testingen av vanlige driftsdager går bra, men det er behov for noen mindre modifiseringer i IKT-systemene, og uvanlige hendelser og drift må testes ytterligere. Med igangsettelse fjerde februar får man tid til å gjennomføre ytterligere testing både av normale og unormale dager. Priskoblingen i det såkalte NWE-området innebærer at 75 prosent av Europas kraftforbruk kobles sammen i en prisberegning. Dette arbeidet er et kvantesprang i retning et integrert europeisk kraftmarked.

 

-Vi er godt fornøyde med at testingen er så grundig at den avslører svakheter før vi er i gang med priskoblingen, sier Hagem. –Det er likevel viktig at vi nå fester blikket fast mot neste milepæl, som blir den nye lanseringsdatoen fjerde februar 2014.

 

Beslutningen om å utsette igangsettelsen ble fattet på et møte i styringskomiteen i prosjektet, hvor 15 kraftsystemoperatører og 4 børser deltar.

 

Her kan du se presentasjonen Bente Hagem og Jean-Francois Conile-Lacost holdt om utsettelsen