Dette er et viktig skritt mot et felles europeisk kraftmarked. NWE er det første området som bruker systemet "Price Coupling of Regions" (PCR) som er utviklet i et samarbeid mellom flere europeiske kraftbørser. Løsningen sikrer effektive prisberegninger og effektiv utnyttelse av kraftsystemet i og mellom land.

 

Det foregår fortsatt omfattende testing av løsningen. Implementering som er planlagt 26. november avhenger av at den endelige testingen av alle systemene fullføres med suksess. Videre skal avtalene som regulerer priskoblingen signeres og løsningen skal også godkjennes av de nasjonale regulatorene. Den endelige beslutningen om å starte 26. november vil tas i begynnelsen av november.

 

Priskobling i NWE er et betydelig skritt mot et felles europeisk kraftmarked, noe som vil sikre bedre likviditet, effektivitet og øke den samfunnsøkonomiske nytteverdien av kraftmarkedet.

 

NWE-området dekker om lag 75 prosent av det europeiske kraftforbruket innenfor landene Tyskland, Østerrike, Frankrike, Belgia, Nederland, Storbritannia, Danmark, Finland, Sverige, Norge, Estland, Latvia og Litauen. Polen er også sammenkoblet gjennom SwePol-forbindelsen.

 

Kontaktpersoner:

Konserndirektør Bente Hagem 913 54 720

Kommunikasjonssjef Henrik Glette 932 33 010