Møtene ble avholdt i Bergen, Trondheim, Kristiansand, Tromsø og Oslo og samlet til sammen over 140 representanter fra industrien, regionale nettselskap, lokalt næringsliv, kraftprodusenter og miljøinteresser. Arbeidet med Statnetts nettutviklingsplan skal avdekke behov for nettutvikling de neste 20 årene, og i møtene drøftet deltagerne mulig utvikling i produksjon, forbruk og behov for utvikling i sentralnettet i hver region fra i dag og 20 år frem i tid.

 

Gjennom tidlig involvering i vårt langsiktige planarbeid, sikrer vi en bredere aksept for våre prosjekter og behovet for nettutvikling. Ved å stimulere til dialog vil vi også sikre oss informasjon om utvikling i forbruk og produksjon på et tidlig tidspunkt.

 

Vi takker deltagerne for gode og engasjerende møter.

 

Her finner du referat oversendt NVE med presentasjoner fra møtene og oppsummering av gruppediskusjonene.

 

Statnetts Nettutviklingsplan leveres NVE 1.november i år. I forbindelse med neste nettutviklingsplan i 2015, vil vi utvikle prosessen for involvering ytterligere og inkludere høring av planen.