Program

14.00 Velkommen ved Kolbjørn Almlid, styreleder i Statnett
14.15 Formell åpning av Statnetts nye hovedkontor ved Per Rune Henriksen, statssekretær 
14.30 Ambisjonene fra energiloven - hvordan er disse forvaltet? ved Eivind Reiten
14.45 Et krafttak for fremtiden - ved Auke Lont, konsernsjef i Statnett
15.00 Paneldebatt - Nettuvikling de neste tyve år

 

I panelet:

  • Arvid Moss, konserndirektør Energi og Forretningsutvikling Hydro
  • Steinar Bysveen, konserndirektør Konsernutvikling Statkraft
  • Atle Neteland, konsernsjef BKK
  • Finn Bjørn Ruyter, konsernsjef Hafslund
  • Gunnar Løvås, konserndirektør Strategi og samfunnskontakt Statnett
  • Erik Espeset, konsernsjef Tafjord
  • Christian Stav, konsernsjef NTE

Moderator: Kristian Marstrand Pladsen (kommunikasjonsdirektør Statnett)

 

15.45 Fremtiden er elektrisk - Nina Jensen, generalsekretær World Wildlife Fund

16.00 Fagprogram slutt

 

Omvisning, underholdning, bespisning, mingling.

 

Statnetts nye hovedkontor er oppført på Nydalshøyden i Oslo av Avantor. Statnett er leietaker i bygget. Bygget er et moderne kontorbygg tilpasset Statnetts behov. Innflyttingen skjedde 11. mars 2013.