-Arbeidet har pågått siden september 2012, og idriftsettelsen er i tråd med fremdriftsplanen - i forkant av vintersesongen og i forkant av oppstart av ny 420 kV linje Ofoten – Balsfjord, uttaler en fornøyd prosjektleder Even Vandbakk.

 

Ny 420 kV linje Ofoten – Balsfjord er i oppstart og vil kreve utkobling av eksisterende 420 kV ledning Kvandal – Balsfjord i deler av byggeperioden. Også i perioden når omsøkt utbygging Balsfjord-Hammerfest starter vil det være perioder med utkoblinger, som gjør at det er svært viktig å holde Mestervik stasjon intakt.

 

Statnett fikk endelig konsesjon for strekningen Ofoten – Balsfjord august 2013, mens strekningen Balsfjord – Hammerfest ligger hos Olje- og Energidepartementet for avklaring. Endelig avklaring ventes i løpet av 2014.

 

Av forsyningssikkerhetsmessige årsaker var det nødvendig å idriftsette nytt koblingsanlegg ved Mestervik stasjon før både Ofoten - Balsfjord og Balsfjord – Hammerfest igangsettes.

 

Nytt koblingsanlegg består av syv linjeavganger med tilhørende kontroll- og hjelpekraftanlegg. Utvidelse av eksisterende kontrollbygg er også sluttført, og prosjektets første del dermed ferdigstilt.

 

 -Arbeidet med nytt koblingsanlegg er utført av franske INEO i sin helhet, de har levert grunn- og betongarbeider, høyspentanlegg samt utvidelse av kontrollbygget. Det er første gang Statnett benytter totalpakkeanskaffelser for stasjoner, og det har fungert svært bra med INEO, uttaler prosjektleder Even Vandbakk. Selve kontrollanlegget er levert av ABB, legger han til.

 

Gjenstående arbeid består i rehabilitering av eksisterende kontrollbygg, arbeidet igangsettes nå og vil etter planen ferdigstilles innen utgangen av 2014.

 

Prosjektleder for første del har vært Even Vandbakk, mens siste del vil ledes av Thomas Weisser Fennefoss.

 

Kontaktperson i Statnett:
Kommunikasjonssjef Berit Erdal, tlf. 9010 9884