Den nye sjøkabelforbindelsen er 13 kilometer lang og går mellom Evje i Østfold og Teigen i Vestfold.

 

- De nye kablene er viktige for å sikre folk trygg forsyning av strøm til vinteren og for fremtiden. Sjøkabelforbindelsen styrker forsyningssikkerheten i østlandsregionen og sikrer overføringskapasiteten over Oslofjorden, sier prosjektleder Martin Mauritzen.

 

Bygger neste generasjon sentralnett

Siden august har 120 mennesker og en rekke fartøy utført legging og beskyttelse av seks kabler i Oslofjorden. To av fartøyene har operert døgnkontinuerlig.

 

- Statnett er godt i gang med å bygge neste generasjon sentralnett, som er et gigantisk løft bestående av mange og omfattende prosjekter. Nytt kabelanlegg ytre Oslofjord er ett av dem. Det nye sjøkabelanlegget er en del av 420 kV forbindelsen Rød - Hasle, og skal erstatte eksisterende anlegg, sier Mauritzen.

  

Statnett planlegger å installere tre kabler i 2014.