Uværet ødela vesentlige deler på omformerstasjonen i Eemshaven og det har tatt tid for den nederlandske systemoperatøren TenneT å rette opp skadene. 


NorNed er eid 50% av Statnett og 50% av nederlandske TenneT. Kabelen ble satt i drift i 2008, og har en kapasitet på 700 MW. Den går mellom Feda i Kvinesdal kommune og Eemshaven i Nederland, og knytter dermed det norske prisområdet NO2 til det nederlandske kraftmarkedet.