- Nettutviklingsplanen er en ambisiøs, men balansert plan, uttaler Gunnar G. Løvås, konserndirektør for strategi og samfunn i Statnett. - Planen viser at Statnett holder stø kurs mot neste generasjon sentralnett. De årlige investeringene på 5-7 milliarder kroner kommende tiår representerer det samme nivået som ble meldt i fjor.

 

Statnett er godt i gang, i alle landsdeler planlegges og utbygges strømnettet. Nettutviklingsplanen dekker de neste 20 årene, og viser hvordan prosjektene og planene skal realiseres.

 

- Investeringsnivået er på vei mot historiske høyder. Dette er nødvendig for å sikre nettkapasitet over hele landet. Samtidig krever det prioritering mellom prosjektene, fortsetter Løvås. - Vi legger frem en plan som skal gi en godt balansert nettutvikling. Den legger til rette for forsyningssikkerhet og samfunnsutvikling over hele landet, samtidig som den må ivareta hensyn til kostnadseffektivitet, sikkerhet og miljø.

 

Sammen med økonomisk utvikling og voksende byområder, bidrar omfattende planer innen industri, petroleum og fornybar energi til et stort nettbehov over hele landet i tiårene som kommer. - Statnett bygger når nettkundene trenger det. Hvert prosjekt må gjennom en behovsvurdering. Vi er avhengig av en tett og god dialog med industri, kraftbransje og andre aktører for å kunne gjøre den vurderingen, og dermed sikre kapasitet til rett tid, sier Gunnar G. Løvås. 

Kontaktpersoner i Statnett:
Konserndirektør Gunnar G. Løvås, tlf  913 40 699
Kommunikasjonssjef Berit Erdal, tlf 901 09 884