Invitasjonen går til relevante interesseorganisasjoner, produsenter, stort forbruk og regionalt utredningsansvarlige.

 

Behovet for å bygge neste generasjon sentralnett står sterkt. Dette understrekes av en historisk satsing på ny fornybar energi, endrede forbruksmønstre og en varslet elektrifisering av nye sektorer. I tillegg har flere strømbrudd de siste årene vist at dagens sentralnett er svært nær kapasitetsgrensen. Dagens og fremtidens behov for overføring av strøm stiller store krav til oppgradering og videreutvikling av sentralnettet.

 

Samtidig som det haster med å gjennomføre utbedringene, må vi sørge for en kostnads- og miljøeffektiv gjennomføring av neste generasjon sentralnett.  

 

Møtet er et ledd i prosessen rundt Nettutviklingsplan for sentralnettet som leveres innen 1.november 2013. Vi følger opp innspillene vi har fått gjennom fem regionale kraftsystemmøter avholdt i mars i år og drar dette videre ved å se på totalbildet for hele kraftsystemet.

 

 

Tid og sted:

Statnetts hovedkontor i Nydalen Allé 33, torsdag 6.juni klokken 1000-1600. 

(Statnetts nye hovedkontor har ikke gjesteparkering, men det finnes parkeringshus i umiddelbar nærhet. Det er 300 meter å gå til nærmeste T-banestopp).

 

Agenda:

 • Velkommen – Gunnar Løvås, konserndirektør Strategi og Samfunnskontakt
 • Norge rundt. Hvordan ser planen ut i dag, og hvilke behov har vi fanget opp? – Anders Grønstvedt, avdelingsleder Nettplanlegging
 • Planer for nye mellomlandsforbindelser og siste nytt fra europeisk plansamarbeid – Grete Westerberg, direktør porteføljestyring
 • Miljøeffektiv utvikling av neste generasjon sentralnett – Magne Maurset, avdelingsleder miljø og tillatelser
 • Neste generasjon sentralnett. Hvordan balansere porteføljen av prosjekter til det beste for samfunnet? – Gunnar G. Løvås, konserndirektør Strategi og Samfunnskontakt
 • Plenumsdiskusjon:
  • Er det noen behov vi ikke har fanget opp?
  • Hvilke av behovene er viktigst før 2020?
  • Veien videre med Nettutviklingsplanen 2013 – Gunnar Løvås, konserndirektør Strategi og Samfunnskontakt

 

Møteleder: Kommunikasjonsdirektør Kristian Marstrand Pladsen

 

Påmelding:

Her kan du melde deg på innen 16.mai.

 

For praktisk informasjon kontakt Anne-Beth Hanssen på anne-beth.hanssen@statnett.no eller på tlf 980 46 140