Det nye selskapet har som mål å sørge for balanseavregningstjenester til markedsaktører i  Finland, Norge og Sverige fra andre halvår i 2015, avhengig av at regulatoriske endringer kommer på plass i tide slik at man får gjort de nødvendige forberedelser.

 

Selskapet vil søke å senke inngangsbarrierene for markedsaktørene i markedet gjennom felles og likeverdige balanseregler. Dette vil styrke konkurransen i kraftmarkedet i landene, redusere kostandene over tid og berede grunnen for et felles nordisk sluttbrukermarked.

 

Fram mot etableringen av en felles nordisk balanseavregning i 2015 vil eSett fokusere på etableringen av nødvendige prosesser og IKT-løsninger for balanseavregningen. Selskapet signerte 2. desember en kontrakt med det tsjekkiskregistrerte selskapet Unicorn Systems a.s. om å levere IT-systemer og grunnleggende IT-infrastruktur for selskapet innen blant annet fakturering og meldingstjenester.

 

eSett OY vil ha base i Helsinki, og Minnakaisa Ahonen fra Fingrid ble utpekt som administrerende direktør i selskapet.

 

-Vi er svært glade for at vi nå tar et stort og viktig skritt i retning etableringen av en viktig milepæl mot etableringen av et felles nordisk sluttbrukermarked, sier direktør Ole Jacob Høyland i Statnett, som blir styreleder i selskapet. –Vi er overbeviste om at dette vil bidra til en bedre konkurranse og en mer velfungerende krafthandel over grensene.

 

Formålet med balanseavregning er å sikre økonomisk balanse i kraftmarkedet. Kraftbalanser beregnes for hver balanseansvarlig aktør basert på planer/handler og målt forbruk/produksjon. Den enkelte balanseansvarlige aktør er økonomisk ansvarlig for ubalansene.

 

Kontakt:

Kommunikasjonssjef Henrik Glette 932 33 010

CEO Minnakaisa Ahonen, tel +358 30 395 5257

 

Statnett: Ole Jacob Høyland,  tel +47 909 86719,

Fingrid: Juha Kekkonen, tel. +358 30 395 5120,

Svenska Kraftnät: Tania Pinzon, tel +46(0)8-475 82 88