Bygd for å tåle lynnedslag

Sentralnettet er bygd for å kunne tåle lynnedslag. Når lyn treffer våre kraftledninger eller transformatorstasjoner, er det svært sjelden at strømkundene rammes. Som regel merker de fleste kun at det blinker litt i lyset.

 

Skulle lynaktivitet slå ut en komponent i en linje eller i en transformatorstasjon, vil Statnett i de fleste tilfeller kunne føre strømmen via andre ledninger eller oppregulere produksjonen, og sørge for at forbrukerne ikke mister strømmen, selv om linja eller transformatorstasjon ikke lenger er i drift. Unntaket er hvis lynet også ødelegger "nabokomponenter", samtidig som man ikke kan føre strømmen via andre ledninger inn i et område.

 

Blink i lyset

På samme måte som man i sikringsskapet hjemme installerer overspenningvern, installerer Statnett vern i våre linjer og transformatorstasjoner, som sørger for at linjen kobles ut når lynet slår ned i linjen, og man som følge av dette får en kortslutning. Et vern kan beskrives som en automatisk sikring, som de aller fleste har i sikringsskapet hjemme, som skrur seg selv av hvis kursen blir overbelastet for å beskytte resten av strømnettet i huset.

 

Linjen kobles automatisk inn igjen på under ett sekund. Derfor vil de fleste lynnedslag i strømførende linjer for de fleste ha som følge at det blinker i lyset. Hvis lynet ødelegger en komponent i en linje eller transformatorstasjon vil dette påvirke strømforsyningen, fordi komponenten må forbli utkoblet til feilen er reparert eller erstattet med en ny.

  

48 "lynhendelser" ble regisrert i 2012

Statnett gjør det vi kan for at folk ikke skal miste strømmen ved lynaktivitet, men vi kan aldri garantere at de virkemidlene vi har tilgjengelig ikke kan medføre strømbrudd.

 

Tall fra Statnetts feilanalyseavdeling viser at det i 2012 ble registrert 48 driftsforstyrrelser i Norge på grunn av tordenvær i sentralnettet. Av disse var 6 varige og 42 kortvarige. Sammenlignet med alle driftsforstyrrelser var lyn årsak til 7,9 prosent av antall driftsforstyrrelser i 2012.