Statnett kunngjorde i januar at det blir etablert et markeds- og driftsforum for å styrke dialogen med kundene. På agendaen vil det være saker av prinsipiell og strategisk art som vil dekke Statnetts utvikling på markeds- og driftsområdet.

 

Statnetts styre har oppnevnt følgende medlemmer til markeds- og driftsforumet:

  •  Visekonsernsjef og konserndirektør Kari Ekelund Thørud, Hafslund ASA
  • Administrerende direktør Ove A. Brattbakk, Helgelandskraft AS
  • Konserndirektør Hilde Bakken, Statkraft AS
  • Leder energi og samfunnskontakt og medlem av konsernledelsen Toini Løvseth, Finnfjord AS
  • Senior Vice President Morten Røsæg, Norsk Hydro ASA
  • Nettsjef Jan Erik Brattbakk, Ringeriks-kraft
  • CFO & Executive Vice President Thor Otto Lohne, Gassco
  • Leder Knut Lockert, Defo
  • Adm. Dir. Oluf Ulseth, Energi Norge

 

– Vi har fått mange gode forslag til medlemmer, og vi mener vi har kommet frem til et godt sammensatt forum. Nå ser vi frem til godt og styrket samarbeid med våre kunder og samarbeidspartnere, sier konsernsjef Auke Lont.

 

Markeds- og driftsforumet har ikke besluttende myndighet, men vil kunne gi  råd til Statnetts administrasjon og styre. Møtene avholdes minst fire ganger i året

 

Last ned mandatet for Markeds- og driftsforumet her.