Den estiske systemoperatøren Elering og den litauiske Litgrid ble aksjonærer i august 2012. Med denne transaksjonen på plass er alle de tre baltiske systemoperatørene nå aksjonærer i Nord Pool Spot med en aksjepost på 2% hver. Statnett og Svenska Kraftnät har en andel på 28,2% hver, mens Energinet.dk og Fingrid hver eier 18.8%.

 

Utvidelsen til eierskap også for de baltiske systemoperatørene har vært en naturlig og viktig del av integrasjonen av baltiske og nordiske kraftmarkeder som ble fullført når det latviske budområdet ble åpnet 3. juni 2013.

 

Les hele pressemeldingen på engelsk her

 

Kontaktperson:

Bente Hagem

Konserndirektør i Statnett

Mobil: +47 913 547 20