Vi går gradvis over i en ny fase. En ny tid gir nye oppgaver, men oppdraget er det samme.

 

- Jeg ønsker å belyse noen utfordringer fremover. De strekker seg fra Feda i sør til Skogfoss i nord. Det handler om konkrete behov for å bygge neste generasjons sentralnett. Det handler om at byene vokser, krav om fornybar energi, ønske om å forsyne ny industri og elektrifisering av petroleumssektoren.

 

I nord har vi en meget krevende forsyningssituasjon. Vi jobber derfor med å bygge en ny hovedvei nordover. I Bergensområdet har vi Sima – Samnanger. Også denne vinteren har vi opplevd at det er helt nødvendig å sikre forsyningssikkerheten i området. I Stavanger bygger vi en ny hovedåre inn. Vi har også jobbet mye med nettplan Stor-Oslo. Befolkningen i Oslo-området dobles frem mot 2050 og det vil kreve et robust nett.

Fornybarsatsingen vil kreve nytt og oppgradert nett. Ørskog-Sogndal legger til rette for store mengder ny fornybar produksjon. På Haugalandet trengs det mer kapasitet for å forsyne økt forbruk fra aluminium og petroleum.

Sikkerhet viktigst

Statnett skal levere sikkert og effektivt, og vi skal gjøre det mens anlegg er i bruk. Det medfører utfordringer. Jeg er i større grad enn tidligere bekymret for sikkerheten. Vi opplever et økende antall hendelser hos våre leverandører. Her er vi og andre nødt til å ta tak.

 

Vi har presentert en stor plan med mange tiltak, spørsmålet er hvem som skal ta regningen? Statnett må jobbe kostnadseffektivt. Det er viktig med et robust nett til en akseptabel kostnad. Samtidig opplever vi at alle vil ha strøm, men ingen vil ha regningen.

 

Revolusjon i Europa

Ute i Europa pågår det en energirevolusjon som vil skape uante muligheter. Er vi i Statnett beredt på å takle det? Jeg tror det. Vi har bygget en sterk organisasjon, vi er til stede ikke bare her, men også på Sunndalsøra, i Alta, på Strinda og mange steder ellers i landet.

 

Vi har et nytt og moderne bygg her i Nydalen. Vi har nye folk og nye driftssentraler. Og vi har aktive medarbeidere. Dette er en ny tid med nye oppgaver, men oppdraget står fast, oppsummerte konsernsjef Auke Lont.