Videre arbeides det med detaljerte tidsplaner og prosedyrer for markedskoblingen i ekstraordinære situasjoner. I den forbindelse ønsker prosjektet å høre markedsaktørenes syn, og vedlagte dokument beskriver problemstillinger og de spesifikke spørsmålene knyttet til dette.

 

Svar på konsultasjonen må sendes innen 15. mars til https://www.surveymonkey.com/s/D6FSDX7

 

NWE DA market participant consultation paper.


Dersom dere har spørsmål, vennligst ta kontakt med Kristin Munthe tlf +47 98263960.