Arbeidet med den neste europeiske 10 års planen er i gang. Statnett deltar i dette arbeidet sammen med TSOer i hele Europa. TSOene i Norden, Baltikum, Polen og Tyskland inviterer til regional Stakeholder workshop for å informere om planarbeidet, og få innspill fra våre interessenter om hva dere ser som utfordringer i fremtidens kraftsystem i regionen.

 

Tid: 10. april 2013 kl 10-15

Sted: København lufthavn, Crowne Plaza, Copenhagen Towers

 

Deltakelse er gratis.

 

Påmelding til:

Thanh-Thanh.LeThi@entsoe.eu innen 3. april 2013.

Følg link til programmet (pdf)

https://www.entsoe.eu/major-projects/ten-year-network-development-plan