- I april i år ble 2,38 millioner sertifikater annullert, og dermed var første driftsår gjennomført uten større problemer, men vi vil alltid bli bedre. Derfor er det viktig å undersøke hvordan kundene er tilfredse med dagens servicenivå og tekniske løsninger, forteller seksjonsleder for elsertifikater i Statnett, Lars Olav Fosse.

 

Raske svar, god informasjon og høyt servicenivå

70 % sier seg enig/litt enig i utsagnet "Vi er godt fornøyd med samarbeidet", og 72 % er enig/litt enig i at "De informerer godt om forhold som berører oss". 82 % sier at de totalt sett er fornøyde med servicenivået.

-Vi synes det er særlig oppløftende at hele 82 % totalt sett er fornøyd med servicenivået til Statnett. Undersøkelsen vil danne grunnlag for forbedringer både av servicenivå, rutiner og ikke minst elsertifikatregisteret NECS, sier Fosse. Undersøkelsen viser imidlertid at seksjonen kan bli mer kundeorienterte i og med at 31 % svarer verken eller/litt uenige i at seksjonen er kundeorientert.

 

- Derfor ønsker vi i større grad å besøke kundene, sier Fosse

 

Forbedringer av NECS


- 71 % er stort sett fornøyd med NECS, men samtidig er det 24 % som svarer negativt på utsagnet om at NECS er brukervennlig Selv om vi tar i betraktning at 49 % av respondentene bruker systemet kvartalsvis eller sjeldnere, er ikke dette godt nok. Når et IT system benyttes sjeldent, må kravene til brukervennlighet være større, sier Lars Olav Fosse.

 

Som et direkte resultat av brukerundersøkelsen, forbedres nå ytelsen i NECS. Det skjer i forbindelse med lanseringen av forbedret, felles statistikk for NECS og det svenske registeret Cesar nå i oktober.