Eller som diplomet uttrykker det: - Elkraftprisen tildeles Håkon Borgen for fremragende innsats og nyskapning til fremme for teknisk- videnskapelig fagkunnskap knyttet til produksjon og overføring av elektrisk energi.

 

-Jeg synes dette er en veldig hyggelig anerkjennelse, sier Borgen. – Jeg har vært heldig som har fått anledning til å arbeide både nasjonalt og internasjonalt innen viktige og interessante fagfelt.

 

CIGRE begrunner prisen til Håkon Borgen med hans store og viktige arbeid innen CIGREs virksomhetsområde, der han også i en årrekke har deltatt aktivt i selve CIGRE-arbeidet. Hans ekspertise innen likestrømteknologi og bidrag som forfatter i internasjonale og nasjonale publikasjoner er spesielt trukket fram.

 

Statnett har omfattende både ekspertise og erfaring innen likestrømteknologi, blant annet med bakgrunn i våre fire eksisterende kabelforbindelser til Danmark og Nederland. Det er også denne teknologi som er videreutviklet for bruk i den fjerde kabelforbindelsen til Danmark og for de to planlagte kabelforbindelser til Tyskland og England.

 

-Dette er kunnskap som er etterspurt, og vi er stolte over å stå i første rekke på dette kunnskapsområdet. Samtidig er det viktig for oss å holde oss faglig oppdaterte gjennom internasjonalt samarbeid, slik at vi også lærer av andres forsking og erfaringer, sier Borgen.

 

Håkon Borgens kompetanse og innsats har også tidligere blitt anerkjent av CIGRE, da han i 2006 ble tildelt "Technical committed award" fra teknisk komite.

 

Elkraftprisen ble delt ut for 21. gang, og Håkon Borgen er den syvende prisvinneren med nåværende eller tidligere tilknytning til Statnett. Fra før har Jovard Svoen (1993), Kåre Schjetne (1997), Ivar Glende (1999), Ole Gjerde (2004), Terje Gjengedal (2005) og Arve Strandem (2007) mottatt prisen.

 

 

CIGRE, the Council on Large Electric Systems, ble etablert i 1921 som en ideell internasjonal organisasjon som fremmer samarbeid og kunnskapsdeling for å forbedre systemene for elektrisk kraft.