Løvås blir nestleder i Jernbaneverket og får ansvar for planlegging og utbygging av de store jernbaneprosjektene i tiden framover. Løvås begynner i sin nye stilling senest 1. mars.

 

- Jeg har hatt snart 20 fantastiske år i Statnett. Sammen med gode kolleger har jeg fått lov til å prege utviklingen av kraftsektoren i mange år, det var derfor ikke lett å bestemme seg for å takke ja til en ny utfordring. Samtidig var det umulig å si nei til en slik jobb. Mulighetene er mange og jeg gleder meg til å være med på å skape, formidle og realisere visjonen om framtidens transportløsninger, sier Løvås.

 

Gunnar G. Løvås ble ansatt i Statnett i 1994, og har hatt ulike oppgaver innen planlegging, prosjektutvikling, utbygging, drift, strategi og kommunikasjon. Siden 2007 har han vært del av konsernledelsen, med ansvar for Utviklings- og investeringsdivisjonen (U&I), deretter Nettutvikling (U) og nå Strategi og samfunnskontakt (S).

 

- Jeg gratulerer Gunnar med en kjempejobb, og ønsker han lykke til med en svært utfordrende oppgave. Jeg er stolt over at hans erfaring fra Statnett blir etterspurt og verdsatt også i en helt annen bransje enn kraftbransjen, sier konsernsjef Auke Lont.

Les mer på Jernbaneverkets hjemmesider.