Før påske arrangerte Statnett fem regionale kraftsystemmøter. Dialogmøtet 6. juni oppsummerte innholdet fra disse møtene i en nasjonal kontekst. Blant annet ble nettbehovene i de ulike regionene sett i sammenheng, og Statnett kom med vurderinger på hvordan man kan få til en balansert nettutvikling. Dette innebærer at vi prioriterer prosjekter som er viktige for forsyningssikkerhet, fornybar produksjon og kraftsystemets funksjonalitet, og som gir høyest nettogevinst for samfunnet.

 

Dialogmøtet ga også en introduksjon til det europeiske plansamarbeidet og muligheten for aktører i Norge til å involvere seg.

 

 

Gi innspill

Høringen er avsluttet, og det er ikke lenger mulig å gi innspill.