Auke Lont redegjorde i sitt foredrag for bakgrunnen for Statnetts omfattende planer, med en europeisk og nordisk energisektor i store endringer. Stadig mer uregulert kraftproduksjon, elektrifisering av nye sektorer og mer samhandel skaper utfordringer for et kraftnett med store investeringsbehov.

 

Samtidig blir nettet mer krevende å drifte fremover, og det blir større behov for systemtjenester og tilførsel av fleksibilitet. Statnett har derfor invitert industrikunder til en workshop 13. september for å diskutere industriens deltakelse i markeder og ordninger for systemdrift. Her vil det delta en rekke kunder med ulik forbruksprofil.

 

-Fremtidens systemdrift krever større fleksibilitet, sier Lont. –Industrien er en sentral aktør i arbeidet for å sikre denne fleksibiliteten. Derfor vil Statnett nå arbeide videre med en tariffmodell som legger til rette for at industrien øker sin deltakelse i fleksibilitetsmarkedene, sier han.

 

Styret i Statnett vedtok nylig ny tariffstrategi for perioden 2014-2018. De neste ti årene skal Statnett investere for mellom 50 og 70 milliarder i utviklingen av neste generasjon sentralnett. Alle kundegrupper vil ha fordeler av disse investeringene.

 

Industri med stort forbruk og høy, men fleksibel brukstid har verdifulle egenskaper som blir viktige for driften av nettet framover. Egenskaper som vil bli verdsatt, er – foruten fleksibilitet – stabilitet og lokalisering.

 

-Vi forventer at denne gruppen vil levere flere fleksibilitetstjenester og i større volumer enn de leverer i dag, understreker Lont. -Det forventes dermed at de reelle nettkostnadene for gruppen i perioden 2014-2018 ikke blir høyere enn kostnadene i inneværende tariffperiode, som løper fra 2010 til 2013.

 

Klikk her for å se presentasjonen

 

Kontaktperson: 

Kristian M. Pladsen

Kommunikasjonsdirektør

Mobiltelefon: +47 975 86 688