Den nye sjøkabelforbindelsen er 13 kilometer lang og skal gå mellom Evje i Østfold og Teigen i Vestfold.

 

- Disse kablene er viktige fordi vi trenger strøm også i fremtiden. I dag er hver eneste av oss avhengig av strøm. Dessuten er strøm viktig for næringsutvikling, sier Mauritzen.

 

Statnett planlegger å installere seks kabler i ytre Oslofjord i løpet av høsten. De tre siste kablene planlegges installert i 2014. Dagens anlegg består av seks kabler.

 

- Dette vil bidra til å sikre overføringskapasiteten over Oslofjorden og forsyningssikkerheten i østlandsregionen, sier Mauritzen.

 

- Statnett er godt i gang med å bygge neste generasjon sentralnett, som er et gigantisk løft bestående av mange og omfattende prosjekter. Nytt kabelanlegg ytre Oslofjord er ett av dem. Det nye sjøkabelanlegget er en del av 420 kV forbindelsen Rød - Hasle, og skal erstatte eksisterende anlegg.

 

Fotograf: Julie Evensen, Statnett